Προγραμματίζω το Lego EV3 με ένα «Scratch like» προγραμματιστικό περιβάλλον το MakeCode

PIC1

Αναπτύξτε απλές δραστηριότητες για το Lego EV3 χρησιμοποιώντας το προγραμματιστικό περιβάλλον MakeCode με πλακίδια.

Στο περιβάλλον του MakeCode μπορείτε να προσομοιώσετε τη λειτουργία του EV3. Με αυτό τον τρόπο μπορείτε να υλοποιήσετε απλές δραστηριότητες στην τάξη με ένα μόνο κιτ.

Επιπλέον έχετε τη δυνατότητα να δείτε τον ισοδύναμο κώδικα σε JavaScript.

Κάντε κλικ εδώ για να μεταβείτε στο περιβάλλον του MakeCode.

pic2

Κάντε κλικ εδώ για να μεταβείτε στο περιβάλλον του MakeCode.

 

Τι είναι το Microsoft MakeCode ?

pic3