Εκπαιδευτικό υλικό για μεθοδολογία STEM (Βιντεοανάλυση και ανάλυση φασμάτων)

Άρθρο του Πολύδωρου Σταυρόπουλου για τη μεθοδολογία STEM (Βιντεοανάλυση και ανάλυση φασμάτων).

Σε αυτό το άρθρο παρουσιάζεται η χρήση του ελεύθερου λογισμικού Tracker Video Analysis για την ανάπτυξη μέρους υλικού που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε μεθοδολογία STEM.

Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε το άρθρο.