Ο διαγωνισμός δημοτικού για την Περιφέρεια Αττικής (Σάββατο 14 Μαρτίου 2015)

Ο διαγωνισμός για την Περιφέρεια Αττικής θα διεξαχθεί στους χώρους της Ελληνογερμανικής Αγωγής το Σάββατο 14 Μαρτίου 2015 σε δύο φάσεις έτσι ώστε σε κάθε φάση να μην έχουμε πλέον των 100 ομάδων. Από 09:00 έως 13:00 θα διεξαχθεί η πρώτη φάση στην οποία θα συμμετάσχουν περίπου 100 ομάδες και από 13:00 έως 17:00 η δεύτερη φάση στην οποία θα συμμετάσχουν επίσης άλλες 100 ομάδες. Σε ποια φάση θα συμμετάσχει η κάθε ομάδα θα γίνει κλήρωση την ερχόμενη εβδομάδα. Αντιλαμβάνεσθε ότι τα σχολεία τα οποία συμμετέχουν με περισσότερες της μιας ομάδων θα συμμετάσχουν σε μία από τις δύο φάσεις και συγκεκριμένα σε εκείνη τη φάση στην οποία θα κληρωθούν οι περισσότερες ομάδες τους.

 

 

Ο Διαγωνισμός Εκπ/κής Ρομποτικής Κεντρικής Μακεδονίας στο 1ο Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο θεσσαλονίκης (ενταγμένο στο ΑΠΘ) (1ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Εκπαιδευτικής Ρομποτικής για παιδιά Δημοτικού)

«1ος Περιφερειακός Διαγωνισμός Εκπ/κής Ρομποτικής Lego Wedo»

O Δ/ντής του 1ου Πρότυπου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης, ο οργανισμός Εκπ/κής Ρομποτικής, Επιστήμης, Τεχνολογίας και Μαθηματικών (WROHellas), οι εκπ/κοί του σχολείου, το παν/μιο Μακεδονίας και η Δ/νση Π.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης διοργανώνουν το Σάββατο 7 Μαρτίου 2015 στο χώρο του σχολείου, το 1οΠεριφερειακό Διαγωνισμό Εκπ/κής Ρομποτικής Lego Wedo: «Η δική μου πόλη».

Ο διαγωνισμός τελεί υπό την αιγίδα του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.

Πρόγραμμα διαγωνισμού

9.30-10.00 Εγγραφή ομάδων

10.00-10.15 Χαιρετισμοί

10.15-12.30 Επίδειξη ρομπότ-Αξιολόγηση

12.30-13.00 Απονομή βραβείων

Περισσότερες πληροφορίες (κανόνες, βαθμολογία, όροι συμμετοχής κ.ά.) στο www.wrohellas.gr

O Δ/ντής του σχολείου

Κων/νος Κόμπος

Διαγωνισμός Ρομποτικής Κεντρικής Μακεδονίας

1 35 36 37 38 39 41