ISS Benefits for Humanity 2022

Ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός προάγει την επιστημονική κατανόηση του πλανήτη μας, βελτιώνει την ανθρώπινη υγεία, αναπτύσσει προηγμένες τεχνολογίες και παρέχει μια διαστημική πλατφόρμα που εμπνέει και εκπαιδεύει τους ηγέτες του αύριο—μια κληρονομιά και επιρροή που θα γίνει αισθητή τις επόμενες δεκαετίες.

https://earth-from-space.s3.us-east-1.amazonaws.com/iss_benefits_for_humanity_2022_book.pdf

Εισαγωγή της Τεχνητής Νοημοσύνης στην Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Μεταδευτεροβάθμια Δημόσια Εκπαίδευση

Ο σκοπός της μελέτης αυτής είναι η διερεύνηση των ικανοτήτων που απαιτεί η θεματική της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) στην εκπαίδευση και η σύνταξη προτάσεων για την εισαγωγή της στην Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Η μελέτη βασίστηκε σε ανασκόπηση βιβλιογραφίας, σε καλές πρακτικές καθώς και στην πολύχρονη εμπειρία στην εκπαίδευση των συγγραφέων και κατέληξε στην εισήγηση των προτάσεων αυτών αναφορικά με διαφορετικά εκπαιδευτικά μοντέλα και έννοιες. Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Δείκτη Δεξιοτήτων του CEDEFOP, η Ελλάδα καταλαμβάνει την τελευταία θέση με 17% (με μέσο όρο της ΕΕ το 66%) ως προς την αντιστοίχιση δεξιοτήτων (skills matching) και υστερεί σημαντικά στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων.

Έτσι οι προτάσεις στρέφονται σε ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων σε συνάρτηση πάντα με την ΤΝ καθώς και σε επιμορφωτικές δράσεις σε κάθε βαθμίδα της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Ως επίλογος τονίζεται η σημασία της συνεργασίας και η ανάπτυξη της έρευνας με την ενίσχυση των σύνθετων δεξιοτήτων σκέψης όπως η κριτική σκέψη και η δημιουργικότητα.

Τα 8 κριτήρια για ποιοτικά STEM προγράμματα και διδακτικά σενάρια

Επιμέλεια άρθρου: Αριστείδης Παλιούρας

Σύμφωνα με την Anne Jolly τα προγράμματα STEM και τα διδακτικά σενάρια STEM πρέπει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:

  1. Η διαδικασία του μηχανικού σχεδιασμού (Engineering Design Process, EDP) χρησιμοποιείται για την σύνδεση των γνωστικών πεδίων των Φυσικών Επιστημών, των Μαθηματικών και της Τεχνολογίας.
  2. Το περιεχόμενο των μαθημάτων των Φυσικών Επιστημών και των Μαθηματικών βασίζεται σε πρότυπα, είναι κατάλληλο για τις ηλικίες που απευθύνεται και εφαρμόσιμο.
  3. Οι μαθητές επικεντρώνονται στην επίλυση ελκυστικών πραγματικών προβλημάτων ή σε προκλήσεις της μηχανικής επιστήμης.
  4. Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες για να σχεδιάζουν και να δημιουργούν πρωτότυπα και προϊόντα. Δοκιμάζουν και αξιολογούν αυτά που σχεδίασαν και προσπαθούν να τα βελτιώσουν.
  5. Οι μαθητές χρησιμοποιούν διάφορες επικοινωνιακές τακτικές και εργαλεία για να παρουσιάσουν την εργασία τους και να δικαιολογήσουν τα αποτελέσματα της εργασίας τους.
  6. Οι καθηγητές διευκολύνουν την διερευνητική μάθηση και την μάθηση με κέντρο τον μαθητή που βασίζεται σε hands-on δραστηριότητες.
  7. Η αποτυχία είναι βασικό χαρακτηριστικό της διαδικασίας σχεδίασης και απαραίτητο βήμα για την δημιουργία μιας βέλτιστης και επιτυχημένης λύσης.
  8. Οι μαθητές έρχονται σε επαφή με STEM επαγγέλματα και πραγματικές εφαρμογές της καθημερινής ζωής.

Εξερευνήστε τα 28 εργαλεία της Anne Jolly που θα σας βοηθήσουν να σχεδιάσετε σωστά STEM προγράμματα και διδακτικά σενάρια.

Διαβάστε επίσης: H ενσωμάτωση των προγραμμάτων σπουδών των αντικειμένων STEM στον σχεδιασμό ενός σεναρίου STEM.

Εκπαίδευση STEM.

Ανθρώπινα πληρώματα από την Τροχιά Χαμηλού Ύψους (LEO) ως το Ηλιακό Σύστημα. Τι είναι εφικτό;

Πηγή: https://www.eef.edu.gr/ – Webcast Ιδρύματος Ευγενίδου

Ο Ακαδημαϊκός Σταμάτης Κριμιζής, ένας από τους σπουδαιότερους επιστήμονες διεθνώς στον χώρο της διαστημικής Φυσικής, και ένας από τους επικεφαλής ερευνητές της NASA στις διαστημικές αποστολές των δύο Voyager και του Cassini/Huygens, μιλώντας στο webcast με τίτλο «Ανθρώπινα πληρώματα από την Τροχιά Χαμηλού Ύψους ως το Ηλιακό Σύστημα» που οργάνωσε το Ίδρυμα Ευγενίδου στο κανάλι του στο YouTube, εκτίμησε ότι η πρώτη αποστολή ανθρώπινων πληρωμάτων προς τον Άρη δεν θα είναι δυνατόν να υλοποιηθεί με ασφάλεια νωρίτερα από το τέλος της δεκαετίας του 2030.

1 2 3 41