Τα 8 κριτήρια για ποιοτικά STEM προγράμματα και διδακτικά σενάρια

Επιμέλεια άρθρου: Αριστείδης Παλιούρας

Σύμφωνα με την Anne Jolly τα προγράμματα STEM και τα διδακτικά σενάρια STEM πρέπει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:

  1. Η διαδικασία του μηχανικού σχεδιασμού (Engineering Design Process, EDP) χρησιμοποιείται για την σύνδεση των γνωστικών πεδίων των Φυσικών Επιστημών, των Μαθηματικών και της Τεχνολογίας.
  2. Το περιεχόμενο των μαθημάτων των Φυσικών Επιστημών και των Μαθηματικών βασίζεται σε πρότυπα, είναι κατάλληλο για τις ηλικίες που απευθύνεται και εφαρμόσιμο.
  3. Οι μαθητές επικεντρώνονται στην επίλυση ελκυστικών πραγματικών προβλημάτων ή σε προκλήσεις της μηχανικής επιστήμης.
  4. Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες για να σχεδιάζουν και να δημιουργούν πρωτότυπα και προϊόντα. Δοκιμάζουν και αξιολογούν αυτά που σχεδίασαν και προσπαθούν να τα βελτιώσουν.
  5. Οι μαθητές χρησιμοποιούν διάφορες επικοινωνιακές τακτικές και εργαλεία για να παρουσιάσουν την εργασία τους και να δικαιολογήσουν τα αποτελέσματα της εργασίας τους.
  6. Οι καθηγητές διευκολύνουν την διερευνητική μάθηση και την μάθηση με κέντρο τον μαθητή που βασίζεται σε hands-on δραστηριότητες.
  7. Η αποτυχία είναι βασικό χαρακτηριστικό της διαδικασίας σχεδίασης και απαραίτητο βήμα για την δημιουργία μιας βέλτιστης και επιτυχημένης λύσης.
  8. Οι μαθητές έρχονται σε επαφή με STEM επαγγέλματα και πραγματικές εφαρμογές της καθημερινής ζωής.

Εξερευνήστε τα 28 εργαλεία της Anne Jolly που θα σας βοηθήσουν να σχεδιάσετε σωστά STEM προγράμματα και διδακτικά σενάρια.

Διαβάστε επίσης: H ενσωμάτωση των προγραμμάτων σπουδών των αντικειμένων STEM στον σχεδιασμό ενός σεναρίου STEM.

Εκπαίδευση STEM.