Ολυμπιάδα Ρομποτικής WRO 2015 – Αλλαγές στη δοκιμασία του Λυκείου

Δείτε τις τελευταίες αλλαγές (11-01-2015) στην δοκιμασία του Λυκείου.