Μαθαίνω πως να προγραμματίζω το Lego SPIKE Prime

Παρακολουθήστε μια σειρά μαθημάτων για τον προγραμματισμό του Lego SPIKE Prime από το Carnegie Mellon University.

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε τα μαθήματα:

https://www.cs2n.org/u/track_progress?id=539