Εφαρμογές Arduino – Ημερίδα STEM 11/3/2017 – ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ημερίδα STEM 11/3/2017

ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΠΕΙΡΑΙΑ

 

Παρουσίαση1: Εφαρμογές Arduino

 

Παρουσίαση2: Μετάδοση θερμότητας με αγωγή

 

 

STEM