Εκπαιδευτική Ρομποτική και Ειδική Αγωγή

Εκπαιδευτική Ρομποτική και Ειδική Αγωγή: Μελέτη περίπτωσης μαθητή με ΔΕΠ-Υ με τη χρήση λογισμικού της Lego.

robotics_special_needs1