Δωρεάν διαδικτυακό μάθημα για την εκμάθηση του LEGO Mindstorms EV3 στα ελληνικά!

Δωρεάν διαδικτυακό μάθημα υπό τη μορφή MOOC (Massive – Μαζικό, Open – Ελεύθερο, On-line – Διαδικτυακό, Course – Μάθημα) με βιντεοδιαλέξεις για την εκμάθηση του LEGO Mindstorms EV3 στα ελληνικά!
«LEGO Mindstorms EV3: Εισαγωγή με απλά βήματα και τεχνικές για γρήγορη εκμάθηση»

Εγγραφή και πληροφορίες στον παρακάτω σύνδεσμο:
http://www.udemy.com/lego-mindstorms-ev3