Δραστηριότητες προγραμματισμού για την εβδομάδα του κώδικα και όχι μόνο!

Πηγή: http://codeweek.eu/resources/greece/

 

Run Marco

Ένα Ελληνικό παιχνίδι περιπέτειας που διδάσκει προγραμματισμό σε παιδιά ηλικίας 6-12 ετών.

Υλικό για Python

Υλικό για την γλώσσα Python.

Υλικό για Scratch

Υλικό για το εργαλείο Scratch.

Υλικό για App Inventor

Υλικό για το εργαλείο App Inventor.

Υλικό για ανάπτυξη εφαρμογών Web

Υλικό για ανάπτυξη εφαρμογών σε τεχνολογίες του web.

Υλικό για δραστηριότητες χωρίς Η/Υ

Υλικό για δραστηριότητες χωρίς υπολογιστές.

  • CS Unplugged (in Greek), βιβλίο για δραστηριότητες χωρίς υπολογιστές
  • Δραστηριότητα Γυμνασίου, προσομοίωση προγραμματισμού στο προαύλιο του σχολείου, σε συνδυασμό με γεωγραφικό εντοπισμό σημείου ενδιαφέροντος.

Γενικό υλικό

  • Εκπαιδευτικό υλικό, από τον Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Χίου
  • What most schools don’t teach, βίντεο από Code.org με Ελληνικούς υπότιτλους
  • Koduplay, βιβλίο και υλικό για τη δημιουργία παιχνιδιών με το MS Kodu
  • algo.pk, μία πλατφόρμα με ασκήσεις και προβλήματα στους αλγόριθμους για προγραμματισμό με τον διερμηνευτή του pseudoglossa.gr
  • Lightbot, το παιχνίδι προγραμματισμού lightbot μεταφρασμένο στα Ελληνικά, με επιπλέον πίστες
  • Hellenic Computing Olympiad εκμάθηση, εξάσκηση και online διαγωνισμοί για την αλγοριθμική επίλυση προβλημάτων με τις γλώσσες C/C++/Pascal. Επίσημη ιστοσελίδα προετοιμασίας των μαθητών στην Ελλάδα για τον ΠΔΠ (Πανελλήνιο Διαγωνισμό Πληροφορικής) και τη συμμετοχή τους στην Διεθνή Ολυμπιάδα Πληροφορικής (IOI) και τη Βαλκανική Ολυμπιάδα Πληροφορικής (ΒΟΙ).

Code Avengers