Διαγωνισμός Ανάδειξης Νέων Καινοτόμων Ιδεών – #COVIDhackGR

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης διοργανώνει τον διαγωνισμό με στόχο να αναδείξει νέες καινοτόμες ιδέες για την αντιμετώπιση των αναγκών του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Κατάθεση προτάσεων έως την

Κυριακή 26/04

Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν και από αυτές θα αναδειχθούν όσες τεκμηριωμένα οδηγούν σε άμεσα εφαρμόσιμες λύσεις.