Αποτελέσματα 1ου Διαγωνισμού Ρομποτικής Γυμνασίου 2016 – Κατηγορία Open

1ος Διαγωνισμός Εκπαιδευτικής Ρομποτικής Γυμνασίου 2016

1ος Διαγωνισμός Εκπαιδευτικής Ρομποτικής Γυμνασίου 2016 – Κατηγορία Open