Ο Διαγωνισμός Εκπ/κής Ρομποτικής Κεντρικής Μακεδονίας στο 1ο Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο θεσσαλονίκης (ενταγμένο στο ΑΠΘ) (1ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Εκπαιδευτικής Ρομποτικής για παιδιά Δημοτικού)

«1ος Περιφερειακός Διαγωνισμός Εκπ/κής Ρομποτικής Lego Wedo»

O Δ/ντής του 1ου Πρότυπου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης, ο οργανισμός Εκπ/κής Ρομποτικής, Επιστήμης, Τεχνολογίας και Μαθηματικών (WROHellas), οι εκπ/κοί του σχολείου, το παν/μιο Μακεδονίας και η Δ/νση Π.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης διοργανώνουν το Σάββατο 7 Μαρτίου 2015 στο χώρο του σχολείου, το 1οΠεριφερειακό Διαγωνισμό Εκπ/κής Ρομποτικής Lego Wedo: «Η δική μου πόλη».

Ο διαγωνισμός τελεί υπό την αιγίδα του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.

Πρόγραμμα διαγωνισμού

9.30-10.00 Εγγραφή ομάδων

10.00-10.15 Χαιρετισμοί

10.15-12.30 Επίδειξη ρομπότ-Αξιολόγηση

12.30-13.00 Απονομή βραβείων

Περισσότερες πληροφορίες (κανόνες, βαθμολογία, όροι συμμετοχής κ.ά.) στο www.wrohellas.gr

O Δ/ντής του σχολείου

Κων/νος Κόμπος

Διαγωνισμός Ρομποτικής Κεντρικής Μακεδονίας

1ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Εκπαιδευτικής Ρομποτικής για παιδιά Δημοτικού – 6η ανακοίνωση

6η ανακοίνωση (6/2/2015):

1.Τα τραπέζια πάνω στα οποία θα τοποθετηθούν τα projects θα είναι 100×60 cm. ΠΡΟΣΟΧΗ: η κάθε κατασκευή μπορεί να είναι μικρότερη από αυτή τη διάσταση, δεν μπορεί όμως να είναι μεγαλύτερη.
2. Η κάθε ομάδα θα πρέπει να έχει ένα CD στο οποίο να υπάρχουν: α) σε pdf αρχείο μια πλήρη περιγραφή της ιδέας τους (project) η οποία να μην υπερβαίνει τις δύο σελίδες, φωτογραφίες, βίντεο και β) μία επιστολή ότι ο WRO Hellas μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτό το περιεχόμενο για εκπαιδευτικούς σκοπούς.
3. Η κάθε ομάδα θα πρέπει να κάνει αρκετά δοκιμαστικά με σκοπό να κάνει μια πλήρη παρουσίαση στην επιτροπή. Π.χ. αν η ομάδα είναι πενταμελής θα πρέπει ο πρώτος μαθητής να κάνει την παρουσίαση του project με πλήρη αναφορά σε ιστορικά η επιστημονικά στοιχεία. Ο δεύτερος μαθητής θα περιγράψει την κατασκευή, ο τρίτος τους αυτοματισμούς, ο τέταρτος το αμφίδρομο με το scratch και ο πέμπτος συμπληρωματικά στοιχεία.
4. Η παρουσίαση θα πρέπει να γίνει σωστά με πολύ καλή εκφορά του λόγου από όλα τα μέλη της ομάδας. Η διάρκεια παρουσίασης το μέγιστο 3 λεπτά.

 

 

http://wrohellas.gr/

 

 

1 34 35 36 37 38 39