Μαθητικός Σταθμός Μέτρησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης

Αρτέμιδα

Τοποθεσία: Αριθμός μετρήσεων:

Τελευταία Μέτρηση: 2020-04-18 15:09:14

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ

--

Θερμοκρασία (20 μετρήσεις)
Min Max Μέσος όρος
20.20 οC 21.50 οC 20.95 οC

ΥΓΡΑΣΙΑ

--

Υγρασία (20 μετρήσεις)
Min Max Μέσος όρος
48.00 % 60.00 % 53.85 %

CO2

--

CO2 (20 μετρήσεις)
Min Max Μέσος όρος
37.91 58.19 46.28

NH3

--

NH3(20 μετρήσεις)
Min Max Μέσος όρος
0.44 0.61 0.51


CO

--

CO (20 μετρήσεις)
Min Max Μέσος όρος
3.13 3.85 3.3

NO2

--

NO2 (20 μετρήσεις)
Min Max Μέσος όρος
2.88 % 4.63 % 3.79 %

PM2.5

--

PM2.5 (20 μετρήσεις)
Min Max Μέσος όρος
2.30 5.00 3.58

PM10

--

PM10 (20 μετρήσεις)
Min Max Μέσος όρος
4.00 8.90 6.28

Τελευταίες 20 μετρήσεις

Κωδικός Τοποθεσία Θερμοκρασία Υγρασία CO2 ΝΗ3 CO NO2 PM2.5 PM10 Χρονοσφραγίδα
8194 Αρτέμιδα 21.10 51.00 42.20 0.44 3.20 4.45 2.30 4.50 2020-04-18 15:09:14
8193 Αρτέμιδα 21.00 52.00 42.20 0.44 3.13 4.34 2.80 4.80 2020-04-18 15:01:48
8192 Αρτέμιδα 21.00 51.00 42.20 0.50 3.13 4.18 2.40 4.80 2020-04-18 14:56:37
8191 Αρτέμιδα 21.10 48.00 42.20 0.55 3.41 4.63 2.50 4.60 2020-04-18 14:51:25
8190 Αρτέμιδα 21.30 49.00 37.91 0.50 3.41 4.57 2.40 4.10 2020-04-18 14:46:13
8189 Αρτέμιδα 21.20 50.00 42.20 0.56 3.41 4.40 2.60 4.00 2020-04-18 14:41:02
8188 Αρτέμιδα 21.30 53.00 46.97 0.52 3.20 4.34 3.70 6.40 2020-04-18 14:35:50
8187 Αρτέμιδα 21.20 49.00 37.91 0.44 3.41 4.23 3.00 5.30 2020-04-18 14:30:39
8186 Αρτέμιδα 21.50 49.00 46.97 0.58 3.34 4.40 2.50 4.60 2020-04-18 14:25:28
8185 Αρτέμιδα 20.90 57.00 46.97 0.61 3.85 3.51 4.10 7.40 2020-04-18 14:20:16
8184 Αρτέμιδα 20.70 59.00 52.28 0.50 3.27 3.30 4.20 6.40 2020-04-18 14:15:04
8183 Αρτέμιδα 20.20 60.00 52.28 0.49 3.20 3.55 4.40 6.70 2020-04-18 14:09:52
8181 Αρτέμιδα 20.60 57.00 42.20 0.50 3.20 3.33 4.30 8.20 2020-04-18 13:59:29
8180 Αρτέμιδα 20.90 58.00 42.20 0.56 3.34 2.99 4.40 7.50 2020-04-18 13:54:17
8179 Αρτέμιδα 20.90 57.00 46.97 0.49 3.27 3.30 4.40 7.90 2020-04-18 13:49:05
8178 Αρτέμιδα 20.90 53.00 52.28 0.49 3.27 3.23 3.70 6.00 2020-04-18 13:43:53
8177 Αρτέμιδα 20.80 55.00 58.19 0.50 3.27 2.91 4.10 8.00 2020-04-18 13:38:42
8176 Αρτέμιδα 20.70 55.00 52.28 0.49 3.27 3.27 4.30 7.50 2020-04-18 13:33:30
8175 Αρτέμιδα 20.60 56.00 46.97 0.47 3.13 3.89 5.00 8.90 2020-04-18 13:28:19
8174 Αρτέμιδα 21.00 58.00 52.28 0.50 3.34 2.88 4.50 7.90 2020-04-18 13:23:07