Πως να χρησιμοποιήσετε δύο Lego WeDo Hubs σε ένα Scratch πρόγραμμα με το PicAXE S2bot

Δείτε το παρακάτω βίντεο για να καταλάβετε πως να χρησιμοποιήσετε δύο Lego WeDo Hubs σε ένα Scratch πρόγραμμα με το PicAXE S2bot.

Αν έχετε απορίες, στείλτε email στο arispaliouras@gmail.com για να σας βοηθήσουμε.

Το template που αναφέρει το βίντεο wedo_x2_template.sb2 θα το βρείτε στον υπολογιστή σας στη θέση:  C:\Program Files\Revolution Education\S2Bot\Templates (εφόσον έχετε εγκαταστήσει το PicAXE S2bot)