Παρουσίαση βραβευθέντων έργων 1ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Scratch