Νέα σελίδα για τον μικροελεγκτή Arduino

Στη σελίδα  http://robotics-edu.gr/arduino , η οποία θα ανανεώνεται συνεχώς μπορείτε να βρείτε εκπαιδευτικό υλικό, βινετομαθήματα και χρήσιμες διευθύνσεις για τον μικροελεγκτή Arduino.