Μια πρόταση διδασκαλίας για το μάθημα Πληροφορικής του Δημοτικού με χρήση Εκπαιδευτικής Ρομποτικής

Αριστείδης Παλιούρας
arispaliouras@gmail.com

 

Ένας από τους μαθησιακούς άξονες του νέου Π.Σ. για τις ΤΠΕ στο Δημοτικό Σχολείο είναι «Προγραμματίζω με τον Υπολογιστή». Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται μια πρόταση διδασκαλίας για την ενότητα «Προγραμματίζω τον υπολογιστή» της Ε’ και ΣΤ’ τάξης του Δημοτικού Σχολείου. Η παρουσίαση της πρότασης διδασκαλίας περιέχει 10 φύλλα εργασίας για τη διδασκαλία του προγραμματισμού στην Ε’ (10 ώρες) και ΣΤ’ τάξη (12 ώρες) του  Δημοτικού Σχολείου. Με την εργασία αυτή φιλοδοξούμε να καταθέσουμε τη δική μας μικρή συμβολή στην διδασκαλία της Πληροφορικής, με χρήση της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, στις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου. Η εναλλακτική αυτή προσέγγιση της διδασκαλίας του προγραμματισμού βασίζεται στη χρήση του πακέτου εκπαιδευτικής ρομποτικής Lego® Mindstorms® EV3 και του προγραμματιστικού περιβάλλοντος που το συνοδεύει.

Για να διαβάσετε όλο το άρθρο και να δείτε τα φύλλα εργασίας κάντε κλικ εδώ.