Επιμορφωτικές Δράσεις: Science,Technology,Engineering and Mathematics

Επιμορφωτικές  Δράσεις
..για  το σχολείο του  μέλλοντος!!!
Ένωση Ελλήνων Φυσικών
&
Science, Technology, Engineering and Mathematics
ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ (Α/ΘΜΙΑΣ και Β/ΘΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ) και ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ (με ευχέρεια στη χρήση Η/Υ)
Κατανοώντας τις έννοιες της Φυσικής μέσω διαδραστικών πειραμάτων, εφαρμόζοντας διαδικασίες STEM
Οι διδάσκοντες φυσικές επιστήμες, παγκοσμίως, έχουν διαπιστώσει ότι οι πρακτικές εμπειρίες – πειραματικές δραστηριότητες αποτελούν ουσιαστικό μέρος της  κατανόησης εννοιών και μεγεθών.
Στο πρόγραμμα αυτό, οι μαθητές θα οικοδομήσουν τη γνώση ενεργά, ερευνώντας, συνεργαζόμενοι και επικοινωνώντας μεταξύ τους με θετικό τρόπο που ωφελεί την ανάπτυξή τους.
Υπό το πρίσμα της προσφοράς  μιας αποτελεσματικής βοήθειας για τους μαθητές , αυτό το πρόγραμμα, των επαναλαμβανομένων ημερίδων, περιλαμβάνει μια σειρά από εξαιρετικά πολύτιμες δραστηριότητες, όπου οι μαθητές ακολουθώντας διαδικασίες STEM  και  μέσω διαδραστικών πειραμάτων θα:
•κατανοήσουν πλήρως τις διαδικασίες που χρησιμοποιούν οι επιστήμονες ,
•εξασκηθούν στους διανοητικούς μετασχηματισμούς,
•εξασκηθούν στις διαδικασίες σχεδιασμού ενός πειράματος
•χρησιμοποιήσουν τα μαθηματικά και την τεχνολογία  για να επεξεργαστούν τα εργαστηριακά δεδομένα και
•κατανοήσουν φυσικές έννοιες και μεγέθη και θα καταλήξουν σε συμπεράσματα.