Διδασκαλία προγραμματισμού (με ρομπότ) σε μικρά παιδιά χωρίς την χρήση υπολογιστή

Cubetto

Τα παιδιά προγραμματίζουν με τα χέρια τους μια ρομποτική συσκευή από ξύλο (Cubetto) χωρίς την χρήση υπολογιστή.

It’s a real robot, powered by a real programming language you can touch!

It helps children learn real programming through adventure and story-telling!

It helps children learn real programming through adventure and story-telling!

www.primotoys.com

https://www.primotoys.com/

 

 

ΚΙΒΟ

KIBO is a robot kit specifically designed for young children aged 4-7 years old. It is different from any other kit out there because it appeals to both technically minded kids and those that connect more to arts and culture or physical activity. Young children learn by doing. Children build their own robot with KIBO, program it to do what they want, and decorate it. KIBO gives children the chance to make their ideas physical and tangible—exactly what their young minds and bodies need. And KIBO does all this without requiring screen time from PCs, tablets or smartphones.

Designed for open-ended play, KIBO lets children make almost anything – a character from a story, a carousel, a dancer, a race helicopter – anything that they can think of. The child creates a sequence of instructions (a program) using the wooden KIBO blocks. They scan the blocks with the KIBO body to tell the robot what to do. They press the button and the robot comes alive. With KIBO, young children can become programmers, engineers, designers, artists, dancers, choreographers and writers. And unlike other activity kits out there, KIBO is based on over 15 years of research in learning technologies and child development at Tufts University, including testing with over 300 children and 50 teachers.

http://kinderlabrobotics.com/kibo/

 

http://kinderlabrobotics.com/kibo/