Αποτελέσματα 1ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού για παιδιά Δημοτικού «Η δική μου πόλη»